T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Karamanoğlu Mehmet Bey İl Halk Kütüphanesi

Personel Listesi

Adı Soyadı

Unvanı

Adile UYAR

Kütüphane Müdürü

Gülay SAYGILI

Kütüphane Müdür Yardımcısı

Haydar SİNAN

Kütüphaneci

Aziz DURAK

Kütüphaneci

Hakan ÖZAY

Bilgisayar İşletmeni

Ayşe AYÇİÇEK

Bilgisayar İşletmeni

Hulusi TATAR

Ambar Memuru (Ahmet Altınay Çocuk Kütüphanesi)

Şehnaz KESKİNOĞLU

Sivil Savunma Uzmanı (Geçici Görevli)

Aysel ÇEYLAN

Bilgisayar İşletmeni (Kayserilioğlu Halk Kütüphanesi)

Fikret SARIKAYA

Teknisyen (Kayserilioğlu Halk Kütüphanesi)