Karamanoğlu Mehmet Bey İl Halk Kütüphanesi

Misyon ve Vizyonumuz

Misyon
Kültür mirasımızın gelecek nesillere aktarılması, benimsetilmesi ve bilgiye ulaşımın yaygınlaştırılması doğrultusunda kültür ve fikir ürünlerini toplumun hizmetine sunmaktır.

 

Vizyon: 
Bilgi toplumuna ulaşma yolunda bilgiyi, kültürü, sanatı hayatın merkezine taşımak; çağdaş yayıncılık ilkeleri doğrultusunda üretilen fikir ve sanat eserleri ile ulusal ve evrensel kültüre katkıda bulunmaktır.